Tradycja, wiara, rodzina…

Dojrzewam. Coraz bardziej.

A zły nie śpi. Kąsa. A przynajmniej próbuje. Rok 2016 jest rokiem wielu wyzwań.Czuję to na każdym kroku. Pokładam nadzieję w Panu. Wspomnienia i rzeczywistość obecna. Splecenie wątków jest niesamowite.

Już jutro drugi dzień Bożego Narodzenia. W zasadzie już jest. Co przyniesie?

Piękny dzień z rodziną. A w świecie?

Śmierć Georga Michaela. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Także członkom chóru Aleksandrowa z samolotu i pozostałym, którzy zginęli w wypadku samolotu.

 Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie: nie zachowaliśmy przykazań ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze Twemu Mojżeszowi. Wspomnijże na zapowiedź, którąś ogłosił słudze twemu Mojżeszowi: „Jeśli wy się sprzeniewierzycie, to Ja rozproszę was między narody.Lecz jeśli się do Mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania, i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego Imienia”

Ne 1, 7-9