Być pokornym…

„Pokorne cielę dwie matki ssie…” 

Ile razy to zdanie słyszałeś? Jak często Ci je powtarzano? Dziś usłyszałem ciekawe powiedzenie: w niebie będzie wiele grzechów, ale nie pycha, a piekle odnajdzie się wiele cnót, z wyjątkiem pokory.

Jak stać się pokornym. Można zwrócić się do Pana Boga. W moim przypadku to chyba pozostaje jedynie prosić o łaskę wytrwania w byciu pokornym. Którym być mi jest dość ciężko.  Jak jest z Tobą?

7 Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 8 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. 9 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.
Rz 14, 7-10